Contact Romania Piața Gării Filaret, București, Romania +40 21 335 6230 +40 21 336 6751 lilianexbuc@gmail.com
Copyright 2019 © Lilian Express EL-RO SRL
+30 210 883 4212-13 +30 210 403 4213 fax Ιtinerarii LUN: 20.00 MIER: 20.00 VIN: 20:00 SAM-DUM: 13:00
+30 2310 554 551 +30 2310 551 212 Ιtinerarii LUN: MIER: VIN: SAM-DUM:
+30 2410 235276 Ιtinerarii LUN: MIER: VIN: SAM-DUM:
Akti Kondili , Pireas 185 45 Programul de lucru LUN-MAR: 08.00-21.00 MIER: 07.00-21.00 JOI-VIN: 08.00-21.00 SAM-DUM: 07.00-15.00
+30 2104636144 +30 6995290747 Ιtinerarii LUN: MIER: VIN: SAM-DUM:
Elefsinos 1, Patra 262 26 Programul de lucru LUN-MAR: 08.00-21.00 MIER: 07.00-21.00 JOI-VIN: 08.00-21.00 SAM-DUM: 07.00-15.00
+30 2614 007459 +30 6932 555665 Ιtinerarii LUN: MIER: VIN: SAM-DUM:
Evaggelistrias 50, Kalamata 241 00 Programul de lucru LUN-MAR: 08.00-21.00 MIER: 07.00-21.00 JOI-VIN: 08.00-21.00 SAM-DUM: 07.00-15.00
+30 2721 401861 +30 6936 095648 Ιtinerarii LUN: MIER: VIN: SAM-DUM:
+30 2735 400067 +30 6944 595448 Ιtinerarii LUN: MIER: VIN: SAM-DUM:
Servicii de coletărie
Contact Grecia Acharnon 57 Ave. Atena, 104 40 +30 210 883 4212-13 +30 210 403 4213 fax info@lilianexpress.com

Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale

LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. cu sediul social in strada Dimitrie Cantemir nr.8,bl 3B sc B,parter ap.4 Bucuresti,CUI 8915742,ofera servicii postale avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale,in urmatoarele conditii: LILIAN EXPRESS EL¬-RO S.R.L. accepta trimiterile postale prezentate de catre expeditor,ambalate corespunzator,cu un invelis exterior opac care sa nu permita vizualizarea continutului,si care au inscrise datele de indentificare complete ale destinatarului. Responsabilitatea ambalarii trimiterilor postale,precum si a inscrierii datelor pe trimiterea postala revin expeditorului. Trimiterile postale care contin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzator de catre expeditor,utilizand ca umplutura talaș,polistiren antisoc sau alt material care atenueaza socul mecanic,si sa aiba aplicata inscriptia„Fragil”.LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L.se obliga sa recunoasca si sa respecte inscriptiile/etichetele aplicate de expeditor si sa acorde o atentie speciala in manipularea si depozitarea trimiterilor postale in cauza. LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterari ale trimiterii postale prin mijloace sau din cauze electromagnetice(de exemplu,demagnetizare,scanare cu raze X in cadrul procedurilor de securitate/vamale etc). Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii postale: -210mm X 297mm (format A4)pentru plicuri: -50cm X 70cm X 120cm pentru colete. Greutatea maxima admisa a unei trimiteri postale este de 50 de kg. LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. nu accepta trimiteri postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri,precum si trimiteri postale constand in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri,daca se depun neambalate sau in ambalaj transparent.De asemenea,nu pot face obiectul trimiterilor postale bunurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale,fie chiar si pe o portiune de parcurs (de exemplu,dar fara a se limita la acestea:substante explozive,toxice,inflamabile,psihotrope,droguri,arme sau parti ale acestora,munitii etc). Expeditorul are abligatia de a nu introduce in reteaua postala trimiteri postale al caror obiect este interzis prin dispozitiile legale. LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. asigura secretul trimiterilor postale-retinerea,deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditiile si cu procedura prevazuta prin lege. In cazul trimiterilor postale internationale se vor respecta,suplimentar,de catre ambele parti,dispozitiile legale incidente in domeniul vamal,precum si legislatia statelor pe teritoriul carora se presteaza operatiuni componente ale serviciilor postale si a celor tranzitate de trimiterea postala. LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L.asigura livrarea trimiterilor postale interne in termen de 7 zile lucratoare de la data preluarii in cazul trimiterilor postale internationale. LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. furnizeaza servicii de trimitere cu valoare declarata,servicii ale caror particularitati constau in asigurarea unei trimiteri postale impotriva pierderii,furtului,distrugerii totale sau partiale ori deteriorarii,pentru o suma care nu poate depasi valoarea declarata de catre expeditor,si in eliberarea,la cerere,a unei dovezi privind depunerea trimiterii postale.Termenul in care poate fi solicitata de expeditor dovada privind depunerea trimiterii postale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata este de 9 luni de la data depunerii acesteria,LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. avand obligatia de a comunica dovada respectiva in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data solicitarii,printr o metoda agreata cu expeditorul sau integratorul (de exemplu fax,e-mail etc)fara a implica costuri suplimentare in sarcina expeditorului. Valoarea maxima acceptata a valorii declarate este de 400 RON. Predarea trimiterilor postale se realizeaza la adresa indicata de expeditor ,dupa caz,la cutia postala a destinatarului ori personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala. In cazul imposibilitati de predare a trimiterilor postale catre destinatar(sau persoana autorizata),LILILAN EXPRESS EL-RO S.R.L.va instiinta destinatarul printr-un aviz care sa anunte sosirea trimiterii postale si va pastra,la punctul de contact,in vederea predarii,trimiterea postala care nu a putut a fi predata acestuia,pentru o perioada de 5 zile de la data avizarii acestuia. LILILAN EXPRESS EL-RO S.R.L. va returna,la adresa expeditorului,pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate in oferta comerciala),trimiterea postala inregistrata care nu a putut fi predata destinatarului din una dintre cauzele prevazute de lege,in termen de 5 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale interne,respectiv in termen de 5 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale internationale,termen care se calculeaza,dupa caz,de la data expirarii perioadei de pastrare avizate sau a incercarii de livrare. In caz de nerespectare a timpilor de livrare si a termenelor de resturnare,astfel stabiliti in cuprinsul acestiu document,pentru toate serviciile postale,LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. va raspunde fata de utilizator prin restituirea unui procent de 10% din tariful incasat pentru serviciul respectiv. In cazul trimiterilor care nu au putut fi predate destinatarului si nici returnate expeditorului,LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. va pastra la dispozitie aceste trimiteri postale timp de 9 luni de la data depuneri acestora.Dupa expirarea acestui termen,trimiterile postale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului in proprietatea LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L.. LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale atunci cand,dupa preluarea trimiterii postale,rezulta in mod neindoielnic ca aceasta contine bunuri interzise la transport ori care nu respecta conditiile speciale de transport stabilite conform legislatiei in domeniu,respectiv legislatia statelor pe teritoriul carora urmeaza a se realiza livrarea ori a statelor care urmeaza a fi tanzitate,sau cand,dupa preluarea trimiterii postale,acestea a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor,mediului,instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale. LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. raspunde,in caz de pierdere,furt sau distrugere totala,pentru trimiterile postale interne,astfel: -cu intreaga valoare declarata,pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata; -cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului,pentru trimitere postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata; In cazul pierderii,furtului sau distrugerii totale,in afara despagubirilor mentionate mai sus,se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale. In caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare,LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. raspunde pentru trimiterile postale interne,dupa cum urmeaza: -cu valoarea declarata pentru partea lipsa,distrusa sau deteriorata,inscrisa in nota de inventar,pentru trimiterile postale depuse deschise,care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata; -cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata,pentru trimiterile postale depuse inchise,care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata; -cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului,in caz de pierdere partiala,distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata. La sumele prevazute mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau,dupa caz,al introducerii cererii in chemare in judecata,indiferent care dintre aceste momente intervine primul. Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale. In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala,despagubirea este la nivelul valorii declarate. In situatii neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard. LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. raspunde pentru trimiterile postale internationale in comformitate cu prevederile acordurilor internationale din domeniul postal la care Romania este parte, exceptie facand cazurile in care nu exista asfel de acorduri internationale, situatie in care va raspunde corespunzator legislatiei nationale aplicabila trimiterilor postale interne. LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii: -paguba sa produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului; -utilizatorul nu are instalata o cutie postala care sa permita predarea trimiterii postale sau aceasta nu asigura securitatea trimiterilor postale ori, dupa caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor postale; -trimiterea a fost primita fara obligatii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea ori partiala a continutului trimiterii postale; -paguba sa produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului furtuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor, in special, in ceea ce priveste pierderea, furtul, distrugerea partiala ori totala, sau deteriorarea trimiterilor postale, precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termeni de livrare, de returnare etc.). Expeditorulsau destinatarul nemultumit de serviciul oferit poate formula o reclamatie in termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii postale. Reclamatia utilizatorului care se considera prejudecat/nemultumit va trebui facuta in scris si transmisa furnizorului prin una dintre urmatoarele modalitati:prin depunere,personal,la sediul social ori la punctele de acces/contact deservite de personal ale LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L.,prin intermediul unui serviciu postal(recomandabil,cu confirmare de primire)catre adresa str.Dimitri Cantemir nr.8.bl.3B,scB,parter,ap 36,sector 4,Bucuresti sau e-mail,la adresa lilianexbuc@gmail.com. LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. va inregistra reclamatia primita in registrul de reclamatii si va confirma acesteia prin acceasi modalitate folosita la transmitere de catre utilizator sau prin modalitatea solicitata de catre acesta in cuprinsul reclamatiei,de exemplu:prin inmanarea numarului de inregistrare,in cazul in care reclamatia a fost depusa personal,prin semnarea confirmrii de primire in cazul primirii reclamatiei print-un serviciu postal cu confirmare de primire,prin adresa scrisa in situatia primirii reclamatiei printr-un serviciu postal fara confirmare de primire sau prin comunicare numarului de inregistrare prin e-mail catre adresa de e-mail de la care s-a primit confirmatia. In vederea solutionarii reclamatiei,utilizatorul reclamant va trebui sa descrie in cuprinsul reclamatiei pe care o inainteaza evenimentul(fapte,acte si cauze)aferent reclamatiei,sa isi formuleze pretentiile,modalitatea de plata aleasa in cazul despagubirii si informatiile necesare transmiterii despagubirilor(in situatia in care reclamatia se va dovedi intemeiata),sa anexeze la reclamatie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte si complete,corespunzatoare evenimentului reclamat(cum ar fi,copie a documentului care atesta plata serviciului postal,a facturii emise de catre furnizor,fotografii,ambalajul trimiterii postale,bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii postale,copie a procesului verbal de constatare etc.)si sa puna la dispozitie orice alte informatii ce ar putea fi utile solutionarii reclamatiei. Reprezentantii LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. vor analiza reclamatia primita luand in calcul atat probele depuse de petent,dar si informatiile/probele relevante furnizate de proprii angajati terte persoane implicate,putand,atunci cand este cazul,sa solicite chiar si o expertiza. Reclamatia va fi solutionata(implicand,analiza reclamatiei,comunicare raspuns si acordare despagubiri)de catre LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia. In cazul reclamatiilor solutionate favorabil,LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. va despagubi utilizatorul in termen de 30 de zile de la data finalizarii analizei reclamatiei,fara a depasi,insa,termenul de 3 luni mentionat mai sus,plata sumelor datorate utilizatorului acordandu-se,in functie de solicitarea persoanei prejudiciate,prin mandat postal,prin virament bancar sau in numerar,de la casieria aflata la adresa str.Cutitul de Argint nr 2BIS.sector4 Bucuresti. In cazul in care reclamatia adresata furnizorului de servicii postale LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L.nu a fost solutionata in mod satisfacator sau nu s-a raspuns la aceasta in termenul prevazut in prezentele conditii generale privind furnizarea serviciilor postale,utilizatorul in cauza poate inainta,in termen de un an de la data depunerii trimiterii postale,o plangere autoritatii de reglementare insotita de dovada indeplinirii procedurii reclamatiei prealabile sau o cerere de chemare in judecata.Cererea de chemare in judecata poate fi introdusa indiferent daca o plangere avand acelasi obiect a fost inaintata sau nu autoritatii de reglementare. Prezentul document face parte integranta din oferta comerciala a LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L.,reprezentand clauzele generale ale contractului individual ce se va considera incheiat intre expeditor si LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L.,la momentul acceptarii trimiterii postale in reteaua postala.Contractul individual se incheie prin acceptarea de catre expeditor a ofertei furnizorului,fara a fi necesara intocmirea unui inscris. Nume si prenume reprezentant Sarafidis Liliana

Tarife Colete Romania-Grecia

PENTRU PLICURI POSTALE SI COLETE CU GREUTATE PANA IN 3 KG, PRETUL ESTE DE 3 EURO. PENTRU COLETELE CU GREUTATE MAI MARE DE 3 KG, PRETUL ESTE DE 1 EURO/KG (haine, alimente) PENTRU PLICURI POSTALE CU ACTE ORIGINALE, PRETUL ESTE DE 5 EURO.
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Division

Welcome

Esse amet cupidatat sunt

aliquip

Excepteur ipsum eu labore dolor mollit

nostrud

Occaecat enim dolore in veniam est dolore ipsum consequat. Reprehenderit proident ex, aliquip cillum irure commodo aliqua. Id irure nulla ut velit irure fugiat deserunt eiusmod cupidatat fugiat minim adipisicing. Dolore excepteur ut in sed, anim consectetur, aliqua, officia sit nulla? Dolore elit dolore mollit in, eiusmod qui ut anim do adipisicing dolor ipsum nulla consectetur nisi dolor excepteur adipisicing. Ut aliquip dolore culpa pariatur adipisicing aliquip. Aliqua eu reprehenderit, dolor, ullamco tempor fugiat. Eu, amet irure nostrud deserunt mollit fugiat. Commodo, laboris veniam aliqua ea et voluptate fugiat, laboris pariatur dolore officia duis. Nulla est ad minim deserunt eiusmod et excepteur tempor occaecat. Qui, pariatur in aute esse amet sit excepteur mollit do in in aliquip et. Consequat eu ex nisi et cupidatat incididunt tempor. Reprehenderit ut consectetur fugiat minim quis eiusmod anim sunt irure, tempor exercitation magna. Ex consequat adipisicing, est qui, voluptate pariatur? Proident in id excepteur esse voluptate pariatur sint, commodo ullamco qui. Labore anim enim in anim quis duis aliqua cupidatat, non fugiat labore ut nulla veniam pariatur.

Atena Birou Central